Renal Care

Renal Care

Kronisk nyresykdom [CKD) - en kontinuerlig og personlig reise. Med de mange forskjellige behandlingsalternativene som finnes i dag, har du som nyresyk gode muligheter til å leve et godt liv og til å kunne velge en behandling som passer ditt liv og dine forutsetninger. Under hele denne reisen kan Baxters produkter og 
behandlingsalternativer gi deg en behandling som er tilpasset din hverdag. 

Livet endres brått og radikalt når man får vite at man har en kronisk nyresykdom som krever behandling. Det å begynne med dialyse eller gjennomgå en nyretransplantasjon påvirker livet på mange måler. Du må lære mer om sykdommen og ta del i beslutningen om hvilken behandling du foretrekker. 

Kanskje blir det litt lettere å akseptere endringene når du forstår hvilke behandlingsalternativer som finnes, og hvordan du som nyresyk kan påvirke livet ditt. Husk at du ikke er alene når du skal velge behandlingsopplegg, og at du hele tiden får støtte fra nyreklinikken. Vi forstår også at du ønsker å kunne leve et så godt liv som mulig, med arbeid og fritid, og å kunne nyte livet på den måten du ønsker. Derfortilbyr vi deg og ansvarlig helsepersonell flere forskjellige behandlingsalternativer - det gjør at du får best mulig behandling, samtidig som behandlingen kan tilpasses for å gjøre situasjonen enklere for deg og familien. 


To former for dialyse 
Dialyse kan gjøres hjemme, på sykehus eller på en selvdialyseenhet utenfor eller inne på sykehuset. Det er to former for dialysebehandling: peritonealdialyse (oukdialyse) og hemodialyse (bloddialyse). 

  • Peritonealdialyse (PO) er en kontinuerlig behandling der overskuddsvæske og slaggprodukter fjernes regelmessig via bukhinnen. Bukhinnen er en tynn hinne som avgrenser bukhulen og omgir en del av organene i buken. Bukhulen tylles med 1,5-2,5 liter dialysevæske gjennom et permanent mykt kateter. En liten del av kateteret synes på utsiden av buken, men skjules lett under klærne. Dialysen skjer kontinuerlig gjennom hele døgnet. Utskiftning av dialyseløsning skjer manuelt 3-5 ganger per dag og tar cirka en halvtime. Dialyseløsningen kan også skiftes ut ved hjelp av en liten maskin når man sover. Maskinen veier cirka 13 kg og er lett å flytte. Behandlingen med peritonealdialyse kan utføres hjemme eller et annet sted og krever ikke at du reiser til og fra sykehuset, bortsett fra til vanlige konsultasjoner. Dialyseløsmngene og det meste av tilbehøret leveres hjem. 
     
  • Ved hemodialyse (HD) fjernes avfallsstoffene og overskuddsvæsken fra kroppen ved at blodet filtreres gjennom et dialysefilter ved hjelp av en dialysemaskin. For å kunne transportere blodflow utenfor kroppen er det nødvendig å ha tilgang til et blodkar med stor diameter. Dette kan oppnås ved å lage en såkalt AV-fistel. En sammenkobling av to blodkar, en arterie og vene. Dette skjer ved en mindre operasjon som gjøres i narkose eller med lokalbedøvelse. AV-fistelen plasseres vanligvis på over- eller underarmen. En AV-fistel opereres inn cirka 8-1 O uker før planlagt dialysestart. Dialysebehandling på sykehus utføres vanligvis 3-4 ganger i uken og tar 3-5 timer alt etter dialysebehov. Noen sykehus har også en selvdialyseenhet og hjemmehemodialyse. Selvdialyse innebærer at pasienten selv har ansvar, helt eller delvis, for å utføre sin egen hemodialysebehandling. Behandlingen kan utføres i et lokale utenfor eller på sykehuset der det finnes maskiner og personale som hjelper til ved behov. Pasienter som får tilgang til hjemmehemodialyse, utfører sin egen behandling hjemme etter et bestemt skjema og slipper reisene til og fra sykehuset. Hjemmehemodialyse krever en viss WS- og elinstallasjon av utstyret i hjemmet. Arbeidet utføres av kommunen, og avdelingen hjelper til med å få dette i orden. 

Baxters nyskapende behandlingsalternativer har støttet pasienter med behov for nyrebehandling i mer enn 60 år. Vi har lang erfaring med hjemmedialyse og dialyse på klinikk, og vi viderefører arbeidet med å utvikle nye behandlingsmuligheter. Vårt mål er å gi deg best mulig resultat med behandlingsløsninger som er så enkle som mulig. 

Iillustration male doctor speaking with a patient about chronic kidney disease

Leve med Kronisk Nyresvikt: Mitt Nyreforløp

Lær mer om kronisk nyresykdom og de ulike behandlingsalternativene, som dialyse, transplantasjon og konservativ behandling. Start ditt behandlingsforløp for kronisk nyresvikt med nettsiden «Mitt Nyreforløp» og lær om kronisk nyresvikt.

Healthcare professional and patients discussing treatments

Nettbasert IT-tjeneste for fjernkontakt

Vårt system for fjernkontakt med pasienten, SHARESOURCE, er en nyskapende og sikker nettbasert IT-tjeneste for toveiskontakt mellom pasienten hjemme og helsepersonellet på en nyreklinikk. Etter avsluttet behandling sendes behandlingsresultatene til Sharesource-plattformen. Autorisert helsepersonell kan deretter lese av forskrivningshistorikk og ved behov oppdatere dialyseforskrivningen uten at du trenger å komme til dialyseklinikken. Den kontinuerlige tilgangen til behandlingsinformasjon gjør at de raskt og effektivt kan følge deg opp hvis det skulle være behov for det. HOMECHOICE CLARIA APD-systemet er utstyrt med SHARESOURCE.

Patient med Homechoice Claria

For nye pasienter kan det være vanskelig å forestille seg hvordan livet med PD kommer til å fungere. Her finnes to korte introduksjonsfilmer som kan være til hjelp. Klikk her for å se en film om Automatisert peritonealdialyse, APD, hvor dialysen utføres med hjelp av en maskin på natten.
Klikk her for å se en film som viser hvordan dialysen utføres med hjelp av manuelle poseskift, CAPD
 

Vi utvikler den globale nyrebehandlingen

Tilgang

Vi arbeider for å finne løsninger som baner vei for en behandling av høy kvalitet på alle områder, fra kronisk nyresykdom i tidlig stadium til kronisk nyresvikt, dialyse og transplantasjon.

Kvalitet

Vi driver utviklingen fremover, slik at du tilbys best mulig behandling, både ved hjemmedialyse og på en dialyseklinikk.

Enklere behandling

Vi utvikler nyskapende løsninger som forenkler pasientbehandlingen og gir flere muligheter for dialyse.