Samarbeidspartnere og leverandører

Samarbeidspartnere og leverandører

Inngå forretningssamarbeid med Baxter

Sammen med våre samarbeidspartnere og leverandører arbeider vi for å spre nyskapende livreddende og livsoppholdende produkter og behandlingsløsninger til pasienter og helsepersonell over hele verden. Vi arbeider kontinuerlig for å finne nye måter å forbedre selskapets miljøresultater på samt å fremme mangfold blant leverandørene, samtidig som vi oppmuntrer til innovasjon for å oppfylle udekkede helsebehov.

Baxters leverandører

Vi samarbeider med leverandørene for å finne muligheter til å forbedre våre miljøresultater, f.eks. ved å redusere energiforbruket, mengden avfall og utslipp av drivhusgasser. Vi fremmer også menneskerettigheter ved valg av leverandører ved aktivt å søke etter kvalifiserte leverandører som oppfyller kravene.

Nye leverandører

Når vi velger og vurderer leverandører, tar vi bl.a. hensyn til pris, kvalitet og miljøaspekter. Vi gjør det for å oppnå en bærekraftig vekst og bygge sunne forretningsrelasjoner i alle deler av leveringskjeden.

E-handelsvirksomhet

Automatiseringen av forretningstransaksjoner kan gi reduserte kostnader, økt effektivitet og større nøyaktighet gjennom hele inntektssyklusen. Vi støtter Electronic Data Interchange (EDI) for direktekontakt mellom kjøper og leverandør og e-handel. Vi er også en del av Global Healthcare Exchange (GHX), det første internettknutepunktet for helsevesenet.

Legemiddeltilberedning

Gjennom vår kontraktbaserte tilvirkning stiller vi vår vitenskapelige ekspertise, sterile kontraktbaserte tilvirkningsløsninger, tilførselssystemer for parenterale produkter og skreddersydde supporttjenester til rådighet for å hjelpe legemiddelselskaper med å møte de spesifikke utfordringene knyttet til parenterale produkter.