Våre retningslinjer og standpunkt

Våre retningslinjer og standpunkt

Baxters mål er å opprettholde en etisk standard på aller høyeste nivå samtidig som vi utfører vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv. Vi streber etter full åpenhet om våre retningslinjer og standpunkt, de hjelper oss med å opprettholde en høy etisk standard.