Ernæringsbehandling

Ernæringsbehandling

Har du en sykdom som gjør at du ikke får i deg tilstrekkelig næring, kan Baxters næringsløsninger være en hjelp.

Underernæring kan bli et stort problem for utsatte personer. Det kan dreie seg om for tidlig fødte barn, kreftpasienter som får cellegiftbehandling og ikke kan spise vanlig mat, pasienter som har gjennomgått omfattende kirurgiske inngrep, og kronisk syke pasienter.

Det er ofte vanskelig eller umulig å få i seg alle næringsstoffene som trengs for å bli og holde seg frisk, selv om man sondemates. Baxter var de første til å utvikle parenterale (intravenøse) ernæringsløsninger på 1940-tallet og er siden blitt ledende innen klinisk ernæring takket være nyskapende og lett tilgjengelige produkter og tjenester.

Sammen med leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer arbeider vi for at pasientene skal få alle de næringsstoffene de trenger, på en egnet måte, slik at de blir friske og får tilbake kreftene. 

Image of woman smiling

Parenteral tilførsel av næring hjemme

Kroniske sykdommer som påvirker mage-tarmkanalen, f.eks. fordøyelsesproblemer, nedsatt tarmbevegelse, inflammatoriske tarmsykdommer, tarmobstruksjon eller forkortet tarm etter kirurgi, kan også føre til at man må tilføre næringsstoffer daglig for å komplettere eller erstatte det normale næringsinntaket. Parenteral ernæring (tilførsel av næring) hjemme ble lansert på begynnelsen av 1970-tallet og er i dag en vanlig behandlingsmetode over hele verden. Pasienter som får forskrevet parenteral ernæring hjemme, kan få de næringsstoffene de trenger i sitt vante hjemmemiljø takket være individtilpassede forskrivninger fra pasientens lege.   

Vi utvikler den globale ernæringsbehandlingen

Tilgang

Våre ernæringsprodukter og -tjenester brukes i forskjellige behandlingsmiljøer, f.eks. på intensivavdelinger, sykehus, pleiehjem, klinikker og hjemme.

Kvalitet

Vårt produktsortiment består av stoffer som gir en næringsrik ernæringsløsning: proteiner, karbohydrater, fettstoffer, elektrolytter, sporstoffer og vitaminer.

Sikkerhet

Våre ferdigblandede produkter tilberedes i henhold til de aller høyeste sikkerhetsstandardene. Individtilpassede forskrivninger med konstant kvalitet og sikkerhet kan utarbeides ved hjelp av vår ledende legemiddelteknologi.