Infusjonsbehandling og legemiddeltilberedning

Infusjonsbehandling og legemiddeltilberedning

Vi bidrar til å forbedre sikkerheten og utvikle en kostnadseffektiv drift for hele sykehuset, fra apoteket til sykesengen.

Vi forstår hvilke utfordringer som finnes i et moderne helsevesen, og vi vet at du ønsker å gi best mulig behandling til en voksende pasientpopulasjon, samtidig som alle detaljer i virksomheten skal fungere så sikkert, effektivt og kostnadseffektivt som mulig.

Som ledende selskap innen tilberedning og levering av legemidler er vår drivkraft å utvikle nye pasientorienterte løsninger som gir tilgang til rett produkt til rett tid, samtidig som de reduserer risikoen for unngåelige medisineringsfeil. Våre intravenøse løsninger, ferdigblandede legemidler og behandlings- og infusjonsteknologier brukes i akutte og kritiske situasjoner på sykehus og klinikker over hele verden.

Vi utvikler den globale sykehusbehandlingen

Tilgang

Vi samarbeider med en rekke sykehus og klinikker samt organisasjoner spesialisert på katastrofehjelp for å sikre tilgang til livsviktige legemidler når og der de trengs.

Kvalitet

Våre ferdigkoblede antibiotika til infusjon tilvirkes med aseptisk teknikk som gir lang holdbarhet, og våre infusjonspumper muliggjør hjemmebehandling i et helt lukket system1.

Sikkerhet

Våre infusjonspumper og ferdigkoblede legemidler er enkle og sikre å bruke og reduserer risikoen for medisineringsfeil2.

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

Infusor

Infusor® bærbare infusjonspumper for hjemmebehandling

Baxters elastomeriske pumper brukes først og fremst til infusjon av antibiotika og cytostatika, men også til infusjon av lokal-/opioidanalgetika. Administreringen kan skje intravenøst, subkutant, epiduralt, intraarterielt og lokalt. Ved hjemmebehandling med f.eks. antibiotika utfører pasienten selv den forskrevne behandlingen eller får hjelp av en sykepleier.

Infusjonsløsninger og skyllevæsker

Infusjonsløsninger og skyllevæsker

Infusjonsbehandling er forbundet med en rekke utfordringer når det gjelder innholdsstoffenes stabilitet, kjemiske nedbrytning, utfelling og forenlighet. Vi bruker forskjellige teknologier for å sikre at produktene holder en høy og stabil kvalitet og er enkle å bruke for både helsepersonell og pasienter som selv utfører behandling med f.eks. antibiotika og cytostatika.

 

Les mer

Hovedprodukter for infusjonsbehandling og legemiddeltilberedning