Jobbe hos oss

Jobbe hos oss

En karriere med mening.

Vi kan tilby et interessant og givende arbeid som gjenspeiler våre medarbeideres engasjement for å redde og opprettholde liv. For oss er det viktig med mangfold og å sørge for en inkluderende bedriftskultur der alle oppmuntres til å lære og vokse med nye oppgaver. Vi ansetter personer med forskjellig kompetanse og bakgrunn, fra naturvitere og forskere til personer med yrkeserfaring fra bl.a. produksjon og prosesser, teknologi, jus, markedsføring og salg. Les mer nedenfor om mulighetene for en karriere med mening i Baxter. jobs.baxter.com

 

 

 

Scientist in a lab

En mulighet til å påvirke menneskers liv

Vi gir deg sjansen til å vokse både profesjonelt og som person. Som ansatt hos oss oppmuntres du til å lære og å skape nyskapende løsninger samtidig som arbeidet ditt utgjør en reell forskjell for mange millioner mennesker over hele verden.  Les mer om forskjellige karrieremuligheter i Baxter og det området som passer din kompetanse og ekspertise best.

High Performing Teams

Et høypresterende team

Vi ansetter personer med forskjellig kompetanse og bakgrunn, fra naturvitere og forskere til personer med yrkeserfaring fra bl.a. produksjon og prosesser, teknologi, jus, markedsføring og salg.

Engasjement

Vi engasjerer våre medarbeidere og former fremtiden

En allsidig arbeidsstyrke

I Baxter mener vi at mangfold og inkludering på arbeidsplassen skaper innovasjon og godt samarbeid, i tillegg til at det bidrar til en fremgangsrik og bærekraftig virksomhet på lang sikt. Dette er grunnlaget i Baxters globale strategi for inkludering – å ansette og holde på en allsidig arbeidsstyrke og å opptre inkluderende i kontakten med relevante berørte parter.

Karriereutvikling

I Baxter satser vi på våre medarbeidere og deres muligheter til vekst og utvikling, og vi har omfattende programmer for utvikling av ledere som drives av å finne nyskapende løsninger med pasienten i sentrum. Vi tror at medarbeiderne vokser gjennom en kombinasjon av arbeidslivserfaring, relasjoner og opplæring/utdanning, og at karriereutvikling er et delt ansvar mellom de ansatte og deres ledere.

Fordeler

En viktig del av Baxters visjon er å bli den beste arbeidsplassen. Baxter tilbyr derfor de ansatte et omfattende godtgjørelses- og fordelsprogram. Vi mener at det er viktig å kunne tilby konkurransedyktig lønn og belønne de ansatte for gode resultater.

En innovasjonsorientert bedriftskultur

Vår innovasjonsorienterte bedriftskultur fremmer både personlig og profesjonell utvikling. Våre ansatte oppmuntres til å vokse, samtidig som de utvikler nye og meningsfulle løsninger som vil utgjøre en forskjell for mange millioner pasienter over hele verden.

Relaterte emner