Kirurgi

Kirurgi

Vi har et nært samarbeid med kirurgiske team over hele verden, slik at de kan møte utfordringene under et inngrep med presisjon og hurtighet.   

Når det må foretas et kirurgisk inngrep, er det to ting som betyr mest: et godt sluttresultat og minimalt med komplikasjoner. For at et kirurgisk inngrep skal lykkes, fokuserer vi på å støtte ditt behandlingsteam med nyskapende løsninger som bidrar til å minske risikoen for blødningskomplikasjoner under og etter inngrepet.

Våre ledende kirurgiske produkter brukes ved en rekke forskjellige typer inngrep og hjelper kirurger med å stoppe blødninger, forsegle og reparere vev samt utføre mikrokirurgi. Våre produkter gjør det også lettere for anestesileger å gi de vanligste anestesigassene.

Doctors in surgery room working

Vi utvikler den kirurgiske teknikken med våre blodstillende midler

Under et kirurgisk inngrep kan det forventes en viss blødning, men hvis blødningen blir for kraftig, kan det føre til mer alvorlige komplikasjoner. Vanlige metoder for å stoppe blødninger, f.eks. suturer eller elektrokoagulering (diatermi), hjelper ikke alltid eller kan være upraktiske ved visse typer inngrep. Legen kan da isteden bruke blodstillende midler (hemostatika) eller forseglingsprodukter for å stoppe blødningen. Vi er ledende innen hemostatika og arbeider for å utvikle nyskapende løsninger som hjelper kirurger med å arbeide raskt og effektivt.

Vi utvikler kirurgien

Tilgang

Produkter fra Baxter brukes på operasjonsstuer i nærmere 60 land.

Kvalitet

Kirurger stoler på våre kvalitetsprodukter for å oppnå bedre resultater.

Sikkerhet

Baxters produkter hjelper kirurger med å redusere antall komplikasjoner under og etter et inngrep1.