Vårt oppdrag er å redde og opprettholde liv

​Hos Baxter mener vi at alle mennesker fortjener en sjanse til et friskt liv fullt av muligheter og uten sykdom. Vi arbeider hver dag for å utvikle nyskapende løsninger som utgjør en reell forskjell og innebærer en smartere og mer personlig tilpasset behandling for alle.

Vårt løfte til helsevesenet

Vårt løfte til helsepersonell og pasienter

Vi arbeider i det viktige knutepunktet der forskjellige typer innovasjoner for å redde og opprettholde liv møter legene, sykepleierne og apotekpersonalet som gjør det mulig. Vi arbeider for å forbedre resultatene for pasientene og hjelpe våre samarbeidspartnere med å håndtere muligheter og utfordringer for helsevesenet over hele verden. Les mer om våre spesialiteter.

Intensivbehandling

Nyskapende terapier til behandling av livstruende sykdommer i situasjoner der hvert sekund teller

Infusjonsbehandling og legemiddeltilberedning

Avanserte infusjonssystemer, medisiner og teknologier for å garantere at pasienten får riktig behandling, og at den håndteres på en sikker og effektiv måte – fra forskrivning til sykesengen

​Ernæringsbehandling

Kliniske ernæringsløsninger utviklet for å hjelpe pasienter med å beholde og gjenvinne helsen

Nyrebehandling

Banebrytende behandlingsalternativer for personer med nyresykdom. f.eks. peritonealdialyse og hemodialyse

​Kirurgi

Vi hjelper kirurger og anestesileger med å arbeide raskt og nøyaktig for å redusere risikoen for komplikasjoner og øke effektiviteten på operasjonsstuen

Våre produkter

Våre produkter hjelper leger med å gi pasientene en mer effektiv behandling – på sengeposten, operasjonsstuer, intensivavdelingen, hjemme og på dialyseavdelingen. Les mer om vårt brede produktsortiment.

Om oss

Vi fremmer innovasjon

Vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv – merkes i vårt banebrytende arbeid og vårt fokus på pasientorienterte innovasjoner. Det som driver oss, er et ønske om å forme fremtiden og gi noe tilbake til lokalsamfunnet der vi er virksomme.

Baxter employees with Beaker in Lab
Healthcare worker caring for a woman in Mexico

Vi ønsker å skape en bedre fremtid ved å fremme innovasjon, arbeide for å oppnå et høyest mulig nivå av foretaksansvar samt arbeide for mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Om oss

 

Relaterte emner