Våre produkter

Våre produkter

Baxters produkter og tjenester brukes på sengeposten, operasjonsstuen, intensivavdelingen, hjemme og på dialyseklinikken. Vi arbeider side om side med våre samarbeidspartnere for å finne nye og smartere måter å forbedre pasientenes behandlingsresultater på, hindre komplikasjoner før de blir livstruende, og øke tilgangen til behandling, samtidig som de totale kostnadene reduseres.

Informasjonen på denne siden er kun beregnet på helsepersonell.

Våre hovedprodukter

Se en oversikt over våre hovedprodukter i Norge.

Produkter Norge

Pictor of monitor

STARLING SYSTEMET - 100% NON-INVASIV HEMODYNAMISK OVERVÅKNING

Starling systemet gir deg en full hemodynamisk profil innen sekunder og gir betydningsfull innsikt i sanntid som kan hjelpe med kliniske beslutninger. Å teste om væske er riktig for pasienten er et av stegene i å optimalisere behandlingen. Starling-systemet gir klinikere en nøyaktig5, pålitelig og 100 % non-invasiv teknologi for væskebehandling, som kan hjelpe med riktig intervensjon på riktig tidspunkt. Systemet kan brukes i hele pasientens reise gjennom sykehuset fra akuttmottak, overvåkning og intensiv, operasjon og ved akutt-team utkallelse6-8.

No

Gir sanntids- og kontinuerlig informasjon om:

  • Cardiac Index
  • Cardiac Output
  • Slagvolum Index
  • Slagvolum
  • Total perifer motstand
HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE thumbnail

HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE for nyrebehandling

HOMECHOICE CLARIA-systemet for automatisert peritonealdialyse (APD) med SHARESOURCE-plattformen for fjernkontakt er et brukervennlig system som hjelper pasienter med kronisk nyresvikt med å utføre peritonealdialyse (PD) hjemme, samtidig som behandlingsresultater og forskrivningshistorikk er tilgjengelig for autorisert helsepersonell.

APD-systemet HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE-plattformen for fjernhåndtering er godkjent i utvalgte land i Europa, Asia og Latin-Amerika.

FLOSEAL Hemostatic Matrix

FLOSEAL hemostasematriks for kirurgi

FLOSEAL er et effektivt og kompletterende hemostasemiddel for flere forskjellige typer blødninger2. Det inneholder vår egen kombinasjon av to frittstående hemostatiske stoffer.3,4

 

FLOSEAL hemostasematriks er tilgjengelig i utvalgte land over hele verden.

THERANOVA dialyzer

HDx med THERANOVA for ekspandert hemodialysebehandling

HDx med THERANOVA er en ny dialysebehandling som Baxter utvikler for pasienter med kronisk nyresvikt. THERANOVA-dialysatoren har en nyskapende membran som gir en ekspandert hemodialysebehandling (HDx).

HDx med THERANOVA er tilgjengelig i Canada og på utvalgte markeder i Europa, Latin-Amerika og Asia.

Numeta G16E

Numeta er den eneste registrerte trekammerposen for neonatal og pediatrisk parenteral ernæring.

NUMETA er utviklet i henhold til retningslinjene til ESPGHAN* og ESPEN** for å oppfylle ernæringsbehovet hos premature, spedbarn og barn. Numeta er en balansert løsning av aminosyrer (proteiner), glukose (karbohydrater), fett (lipider) og elektrolytter. 

 

*ESPGHAN - European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
**ESPEN - European Society of Clinical Nutrition and Metabolism

 

Informasjon til forskrivere

Preparatomtale for Numeta G13E. For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no
Preparatomtale for Numeta G16E. For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no
Preparatomtale for Numeta G19E. For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no

   

Olimel N9E

OLIMEL – et bredt sortiment av parenterale ernæringsløsninger tilpasset forskjellige pasienters behov

OLIMEL fås i et bredt sortiment med 4 forskjellige styrker i 12 forskjellige poser og er basert på olivenolje.

 

Informasjon til forskrivere

Preparatomtale for OLIMEL N9E.  For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no.
Preparatomtale for OLIMEL N9.  For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no
Preparatomtale for OLIMEL N7E. For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no
Preparatomtale for OLIMEL N5E. For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no.  
Preparatomtale for OLIMEL perifer N4E. For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no

PRISMAX CRRT-behandling

Finn ut mer om PrisMax-systemet, neste generasjons utstyr for CRRT og behandlinger for organstøtte fra Baxter

 PrisMax-systemet bygger på Baxters engasjement for sikkerhet og har integrerte funksjoner som kontrollerer hvordan behandlingen forberedes og utføres, og bidrar dermed til færre menneskelige feil.

Tisseel thunb

TISSEEL [vevslim] for kirurgi

TISSEEL er et vevslim med påvist klinisk sikkerhet og effekt som brukes av kirurger som et komplement til hemostase. Det hjelper kirurgen med å stoppe blødninger på steder som er vanskelig å komme til med vanlige kirurgiske metoder (f.eks. suturering og elektrokoagulering). Produktet påføres i et jevnt lag ved hjelp av vårt DUPLOSPRAY-system og lar legen komme så nær som 2–5 cm fra vevet i forbindelse med laparoskopisk kirurgi.

 

Informasjon til forskrivere

Preparatomtale for TISSEEL.  For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no