OLIMEL – protein og energi tilpasset kroppens behov

OLIMEL – protein og energi tilpasset kroppens behov

OLIMEL N9E

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.      

OLIMEL fås i et bredt sortiment med forskjellige styrker i forskjellige poser. Olimel er basert på olivenolje og inneholder kun naturlige nivåer av vitamin E.

Olimel er en parenteral næringsløsning med høyt proteininnhold der lipidemulsjonen er basert på olivenolje, noe som støttes av retningslinjene fra ESPEN* og ASPEN**.

 

*ESPEN – European Society of Clinical Nutrition and Metabolism
**ASPEN – American Society for Parenteral and Enteral Nutrition

 

Forskjellige ernæringsbehov

 

OLIMEL N9/N9E

Indisert til kritisk syke pasienter med høyt proteinbehov, f.eks. pasienter med sepsis, traumepasienter, kirurgiske pasienter, pasienter i dialyse eller kreftpasienter. Olimel N9E fås med og uten elektrolytter.

 

OLIMEL N7E

Indisert til stabile pasienter med moderat proteinbehov, f.eks. pasienter i restitusjonsfasen. 

 

OLIMEL N5E

Indisert til pasienter med normalt proteinbehov, f.eks. perioperativt.

 

OLIMEL N4E

Indisert til stabile pasienter med behov for kortvarig parenteral ernæring, f.eks. for kompletterende proteinbehov. Olimel N4E gis til pasienter med perifer tilgang.

 

Vitaminer og sporstoffer skal tilsettes hver dag i henhold til kliniske retningslinjer.

 

Informasjon til forskrivere

Preparatomtale for OLIMEL N9E, OLIMEL N9E, OLIMEL N7E, OLIMEL N5E, OLIMEL perifer N4E. For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no.