Infusjonspumper

Infusjonspumper

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

Infusor

Baxters elastomeriske pumper brukes først og fremst til infusjon av antibiotika og cytostatika, men også til infusjon av lokal-/opioidanalgetika. Administreringen kan skje intravenøst, subkutant, epiduralt, intraarterielt og lokalt. Ved hjemmebehandling med f.eks. antibiotika utfører pasienten selv den forskrevne behandlingen eller får hjelp av en sykepleier.

Best practice Elastomeric Pumps

Se videoen om Elastomer Pump Best Practices

Infusor® bærbare infusjonspumper for hjemmebehandling


Bruksområder

Administrering av legemidler med Infusor® er en velutprøvd måte å gi infusjoner på som kan frigjøre sengeplasser på sykehuset og samtidig gi pasienten større uavhengighet og mulighet til å gjennomføre infusjonsbehandlingen hjemme.

Infusor® er en elastomerisk pumpe som særlig brukes til hjemmebehandling med raske eller langsomme infusjoner av antibiotika, cytostatika og lokal-/opioidanalgetika. Administreringen kan skje intravenøst, subkutant, epiduralt, intraarterielt og lokalt. Ved hjemmebehandling med f.eks. antibiotika utfører pasienten selv den forskrevne behandlingen

● Infusjonsbehandling hjemme muliggjør tidligere utskrivelse fra sykehus

● Hjemmebehandling er en velutprøvd måte å gi infusjoner på

 

Slik fungerer Infusor®

Infusor® er en stillegående og driftssikker engangspumpe som er sikker og enkel å bruke. Pumpens elastomeriske ballong presser legemiddelet ut med jevn hastighet i et lukket system via en flow-begrenser som styrer infusjonshastigheten. Når infusjonen er ferdig, kasseres pumpen og en ny pumpe kobles til infusjonsporten.

Elastomeriske pumper inneholder ingen elektronikk og krever ikke lading eller annet vedlikehold. Infusjonshastigheten og infusjonstiden er forhåndsinnstilt for hver pumpe og kan ikke endres.

 

Fordeler med Infusor®

Det foreligger omfattende erfaring fra mer enn 30 års bruk av Baxters Infusor-pumper. De er driftssikre, robuste og har et helt lukket system for administrering av legemiddel1.

Det finnes et bredt sortiment av pumper med forskjellige infusjonshastigheter og infusjonstider fra ½ time og opptil 7 døgn. Som støtte for farmasøytisk beregning av holdbarheten til legemiddelet i pumpen stiller Baxter til rådighet en database med opplysninger om holdbarhet i kjøleskap, romtemperatur og kroppstemperatur for en lang rekke legemidler. Innloggingen til databasen skjer via Stabforum.baxter.com

Pumpene er smidige og lette å bære med seg. Det gir større uavhengighet og frihet for pasienten som kan forlate sykehuset til tross for behovet for infusjonsbehandling.