Infusjonsløsninger og skyllevæsker

Infusjonsløsninger og skyllevæsker

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

Vatskesortiment

Infusjonsbehandling er forbundet med en rekke utfordringer når det gjelder innholdsstoffenes stabilitet, kjemiske nedbrytning, utfelling og forenlighet.  Vi bruker forskjellige teknologier for å sikre at produktene holder en høy og stabil kvalitet og er enkle å bruke for både helsepersonell og pasienter som selv utfører behandling med f.eks. antibiotika og cytostatika.

Baxter tilbyr et bredt sortiment innen væskebehandling med skyllevæsker og infusjonsvæsker, der Plasmalyte er et eksempel på et balansert krystalloid.

Instruktionsvideo Viaflo

Se Viaflo instruksjonsvideo

Viaflo

Infusjonsløsninger

Baxter tilbyr et bredt sortiment av infusjonsløsninger i praktiske og miljøvennlige Viaflo-poser

 

Viaflo har en rekke gjennomtenkte detaljer

Materiale i pose og porter

● Alle deler av Viaflo-posen er produsert av PVC-fritt materiale med inerte egenskaper i kontakt med legemiddel

● Inneholder ikke lateks, aluminium, lim eller DEHP

● Viaflo-posen har svært lav vekt, noe som begrenser mengden miljøavfall

 

Posens utforming

● Tydelig lesbar tekst på posen med graderingsskala for avlesning av administrert volum

● Godt atskilte porter for tilsetningsstoff og infusjon

● Generøst tilsetningsvolum for enkel håndtering av tilsetningsstoffer

● Tilsetningsporten har en selvlukkende membran som fjerner drypping og lekkasje og muliggjør sikrere håndtering av risikolegemidler som cytostatika og antibiotika

● Posen er utformet for å gi minimalt restvolum og maksimal overføring av legemiddel til pasienten

● Tilsetningsporten har hardere materiale og utforming som skal beskytte mot stikkskader

● Utstanset hull for opphenging

● Fasede kanter

● Størrelsene 500 ml og 1000 ml kan brukes med trykkmansjett

 

Skyllevæsker

Baxter tilbyr et sortiment av Uromatic skyllevæsker i myke poser og gripevennlige helleflasker

Egenskaper for Uromatic-posen

● Myk og transparent pose med tydelig tekst og graderingsskala for avlesing av restvolum

● Posen er sterilisert i ytterposen og utstyrt med separat tilsetningsport

● Posen kan varmes og brukes under trykk

● Harde twist-off-porter for å minimere risikoen for stikkskader og kontaminering

● Stort utstanset D-formet hull for enkel opphenging  

 

 

Informasjon til forskrivere

Skylle- og fortynningsvæsker

 

Krystalloider