Baxters leverandører

Baxters leverandører

Vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv – gjennomsyrer også leverandørkjeden.

Vi tar en rekke miljø- og samfunnsfaktorer med i betraktning når vi integrerer bærekraftige rutiner i innkjøpsprosessen. Vi samarbeider med leverandørene for å finne muligheter til å forbedre våre miljøresultater, f.eks. ved å redusere energiforbruket, mengden avfall og utslipp av drivhusgasser.

Vi fremmer også menneskerettigheter ved valg av leverandører og arbeider aktivt for å finne kvalifiserte leverandører.

 • Globale standarder for leveringskjeden:  Baxter bruker GS1-standarden for helsevesenet. Vi mener at en bransjeomfattende oppslutning om denne standarden vil øke pasientsikkerheten og gi bedre effektivitet og integritet.
   
 • Etterlevelse av handelsregler: Vi legger stor vekt på at lovverket som regulerer eksport, import og sikkerhet i leveringskjeden, følges.  Vårt ansvar omfatter effektive kontrolltiltak og kontraktmessige krav og sikkerhetskrav som representanter, distributører, leverandører og andre parter som gjør forretninger med oss, må oppfylle. I tillegg til å oppfylle Baxters krav må representanter, distributører, leverandører og andre parter som gjør forretninger med eller representerer Baxter, også følge lovene som regulerer eksport, import og sikkerhet i leveringskjeden.
   
 • Ansvarlige innkjøp og logistikk: Vår globale leveringskjede strekker seg fra produsentene av råmaterialer til sluttbrukerne av våre produkter. Baxter arbeider for å bygge opp og drive en ansvarlig leveringskjede.

​Policyer og standarder for innkjøp

Kvalitetsstandarder for leverandører

Våre kvalitetsstandarder for leverandører gir oss enhetlige rutiner for å vurdere leverandører og standardiserte verktøy for å håndtere våre forretningsrelasjoner.

Etikk- og etterlevelsesstandarder

Vi mener at det å ha et felles engasjement for å drive en virksomhet etter en høy etisk standard vil styrke våre forretningsrelasjoner. 

Baxters skjema for melding om endringer

Send en e-post til [email protected] og angi «SNC Question» i emnefeltet hvis du vil ha mer informasjon eller har spørsmål. 

For eksisterende leverandører

​Viktig: Krav om melding om endringer

Vi forventer at alle leverandører varsler oss før det gjøres endringer som kan påvirke samsvaret med angitte krav, produktkvalitet eller produktregistreringer.

Leverandører skal bruke Baxters skjema for melding om endringer – «Supplier Notice of Change Form»  (GQF-11-03-04) og sende det til [email protected] før endringen gjennomføres. Meldingen skal inneholde all nødvendig dokumentasjon som viser at endringen er akseptabel og følger alle gjeldende krav.

Vi forventer at alle endringer en leverandør gjør, er underlagt grundige kontroller og dokumentasjon for å garantere at produktene oppfyller kravene.

Baxters leverandører forventes minst å gjøre følgende:

 • Forsikre seg om at personalet som gjennomfører endringen, er kvalifisert.
 • Foreta en risikovurdering av alle endringer, inkludert produktenes og prosessenes effektivitet og sikkerhet.
 • Nøye dokumentere og kommunisere alle endringer til Baxter skriftlig via Baxters SNC-skjema før de iverksettes.
 • Vente på skriftlig godkjenning fra Baxter før endringen gjennomføres.

Globale innkjøpsvilkår