Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid

For å videreføre arbeidet med å endre og øke tilgangen til behandling over hele verden satser vi på nye samarbeider med verdensledende organisasjoner. Vi er også på jakt etter neste generasjons helseinnovatører og finansierer ny og banebrytende forskning.

Vi satser på neste generasjons innovatører

Image of men at desk with mobile devices

Baxter Ventures

Vi investerer i bedrifter med nyskapende teknologier, produkter og behandlingsløsninger som fremskynder utviklingen og forbedrer pasientbehandlingen. Hver investering gjøres etter en omfattende vurderingsprosess. Vi gjennomgår potensialet for å oppfylle udekkede kliniske behov og muligheten for en bærekraftig og langsiktig vekst. Vi investerer i behandlingsområder som kompletterer Baxters virksomhet innen intensivbehandling, sykehusbehandling, ernæringsbehandling, nyrebehandling og kirurgi, samt i banebrytende teknologier og behandlingsmetoder.

Image of scientist working in a lab

Støtte til forskning og videreutdanning

Vi ønsker å støtte banebrytende innsats fra leger og forskere som arbeider med innovasjon. Vi gir også støtte til videreutdanning av helsepersonell.

Relaterte emner