Baxter Ventures

Baxter Ventures

​Baxter Ventures ble opprettet i 2011 av Baxter International Inc. og bygger på selskapets over 85 år lange erfaring med å støtte innovasjon innen helsevesenet og å redde og opprettholde liv over hele verden.

Vi investerer i behandlingsområder som kompletterer Baxters virksomhet innen intensivbehandling, sykehusbehandling, ernæringsbehandling, nyrebehandling og kirurgi, samt i banebrytende teknologier og behandlingsmetoder utenfor Baxters eksisterende produktsortiment.

Male and female physicians collaborating in a lab

​Investeringsfilosofi

​Baxter Ventures investerer i bedrifter med nyskapende teknologier, produkter og behandlingsløsninger som fremskynder utviklingen og forbedrer pasientbehandlingen. Hver investering gjøres etter en omfattende vurderingsprosess. Vi gjennomgår potensialet for å oppfylle udekkede kliniske behov og muligheten for en bærekraftig og langsiktig vekst.

Våre interesseområder omfatter:

 • Løsninger og behandlinger for sykehus
 • Intensivbehandling
 • Kirurgi
 • Medisinsk-teknisk utstyr
 • Overvåkings- og diagnoseverktøy
 • Tilgang på og styring av medisinering
 • Legemiddelteknologiske verktøy
 • Nyrebehandling
 • Informasjonsteknologi innen helsevesenet

Kontakt oss

Angi følgende ikke-konfidensielle informasjon, så kontakter vi deg hvis ditt prosjekt er interessant for oss og i tråd med vår investeringsfilosofi.

 • Selskapets navn, kontaktperson og kontaktinformasjon
 • En kort, ikke-konfidensiell beskrivelse eller oversikt

Følg lenken nedenfor for å sende inn søknaden.