Støtte til forskning og videreutdanning

Støtte til forskning og videreutdanning

Vi ønsker å støtte banebrytende innsats fra leger og vitenskapsmenn som arbeider med nyskapende forskning. Vi gir også støtte til videreutdanning av helsepersonell.

Les mer om vår støtte til forskerstyrt forskning og medisinsk videreutdanning samt samarbeid med forskjellige universiteter

Forskerstyrt forskning

For å få støtte til forskerstyrt forskning kan forskere sende inn sin forskningsplan til Baxter for gjennomgang og vurdering. Det er viktig at forskeren og institusjonen har full kontroll over forskningsplanen, at de eier alle dataene, og at det er institusjonen som sponser studien. Vår rolle er å bidra med finansiering og/eller produkter samt eventuelt mer spesialiserte tjenester.

Støtte til medisinsk videreutdanning

Vi gir støtte til medisinsk videreutdanning av helsepersonell. Det kan gis støtte til utdanningsopplegg som har som mål å utvide eller oppdatere kunnskapen på et bestemt område. I dette inngår også symposier, workshops og kongresser. Det kan dreie seg om både akkrediterte og ikke-akkrediterte aktiviteter. Vi gir ingen individuelle stipender, men deler ut støtte til utdanningsopplegg som støttes av en helseorganisasjon.

Universitetssamarbeid

Vi har et godt forhold til universiteter og andre institusjoner, og det gir oss mulighet til å samarbeide med ledende innovatører over hele verden. Vi kan føre sammen de dyktigste forskerne og utvikle nye ideer, løse problemer og oppfylle udekkede helsebehov.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om vår utdanningsstøtte, kan du sende en e-post til [email protected].
Har du spørsmål om vår støtte til forskerstyrt forskning, kan du sende en e-post til [email protected].

Lurt å vite

Det at vi tar imot din søknad, betyr ikke at Baxter plikter å finansiere din forskning. Ved å sende inn ditt materiale til Baxter for gjennomgang godkjenner du at Baxter ikke behandler det som konfidensielt eller opphavsrettsbeskyttet, og ikke har plikt til å holde informasjonen konfidensiell.

Ingen søknad kan anses som innvilget før du har fått skriftlig beskjed fra Baxter om at søknaden om støtte er innvilget. Selv om du får beskjed om at din søknad er innvilget, avhenger finansieringsstøtten av at begge parter gjennomfører avtalen om støtte i henhold til programmet. Når du sender inn en søknad om støtte, anses du for å godta vilkårene nevnt over.

Informasjon om og frist for søknad om støtte til forskerstyrt forskning