Critical Care

Critical Care

When every moment is critical, our technology is supporting healthcare specialists immersed in patient survival and recovery in the intensive care unit (ICU).

When severe and life-threatening illnesses and injuries occur, a highly specialized team of healthcare professionals and advanced medical resources are required to support normal body function. During this time, all healthcare is critical to help the body recover. 

We are a trusted partner of healthcare providers in the ICU, where you will find not only our IV medications and infusion systems, but also our unique continuous renal replacement therapy (CRRT) technology when acute kidney injury (AKI) occurs. This dialysis therapy enables slow and continuous fluid removal and may reverse AKI and support overall recovery.  Our proprietary technology also has the potential to support therapy of additional organs beyond the kidney.

PRISMAX CRRT-behandling

Vi utvikler intensivbehandlingen

Akutt nyresvikt innebærer at nyrene plutselig slutter å fungere, som oftest som følge av en alvorlig infeksjon eller skade. Ved rask behandling, og hvis pasienten ikke har andre alvorlige sykdommer, trenger ikke nyreskadene å bli permanente. De siste fremskrittene innen behandling av akutt nyresvikt kan bidra til at du eller en nærstående får rett behandling i rett tid. Baxter er en pioner innen organstøtte og har utviklet PRISMAX-systemet for å hjelpe helsepersonell med å gi effektiv kontinuerlig CRRT-nyreerstatningsterapi til pasienter med akutt nyresvikt og andre tilstander.

Vi utvikler akuttbehandlingen

Tilgang

Vår teknologi for kontinuerlig nyreerstatningsterapi finnes i over 80 land og på 29 språk.

Kvalitet

Vår CRRT-teknologi kan sikre den høyeste behandlingsstandarden ved akutt nyresvikt på intensivavdelingen. Hittil er det utført over 7 millioner behandlinger over hele verden.

Sikkerhet

Vår CRRT-teknologi er et svært nøyaktig system med innebygde sikkerhetsfunksjoner som letter helsepersonellets overvåking og behandling av pasienten.