Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold

Global inkludering og mangfold på arbeidsplassen.

I Baxter innebærer inkludering og mangfold at vi kan bygge allsidige og høypresterende team som viser engasjement og innovasjonsevne. For oss er det viktig å kunne tiltrekke oss, motivere og holde på en inkluderende og allsidig arbeidsstyrke for bedre å kunne møte behovene til de ansatte, kunder, leverandører, pasienter og helsepersonell.

Vår globale strategi for inkludering er bygd opp rundt fire områder:

  • Våre medarbeidere: Bygge høypresterende team som viser engasjement og innovasjonsevne.
  • Arbeidsplassen: Utvikle en bedriftskultur der alle medarbeidere føler seg verdsatte og respekterte og tør å være seg selv.
  • Samfunnet: Utvikle forretningsrelasjoner som fremmer mangfold.
  • Markedet: La kunders og pasienters behov gjennomsyre alle deler av virksomheten.

«Baxter fremmer et inkluderende arbeidsmiljø som tiltrekker seg, motiverer og holder på en allsidig arbeidsstyrke for å få frem nyskapende løsninger som øker livskvaliteten til de pasientene vi hjelper. Det at våre medarbeidere har forskjellig bakgrunn og bidrar med forskjellige perspektiver i alle deler av organisasjonen, er viktig for at vi skal kunne utføre oppdraget vårt – å redde og opprettholde liv.»

Joe Almeida, ​styreformann og administrerende direktør

«Vi prioriterer global inkludering på lang sikt, det er avgjørende for å oppnå suksess og fornøyde medarbeidere. Faktum er at vi har satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe Baxter med å rekruttere, ansette og holde på talenter fra forskjellige kulturer og med forskjellig bakgrunn og erfaring. Vi ønsker å skape en kultur der alle ansatte kan arbeide sammen på en effektiv måte.»

Jeanne Mason, personaldirektør   

Ved å verdsette forskjeller kan vi utgjøre en forskjell for mange millioner mennesker over hele verden.

Slik gjennomfører vi vår globale strategi for inkludering

Vi tror på like muligheter for alle

Som arbeidsgiver tilbyr Baxter like muligheter for alle. Vi forbyr trakassering og diskriminering av arbeidssøkende, ansatte og utenforstående på grunn av rase, hudfarge, religiøs tilknytning eller oppfatning, kjønn, nasjonalitet, opprinnelse, alder, psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse, sykdomstilstand, genetisk informasjon, sivilstand, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, militær bakgrunn eller andre grunner som er beskyttet i henhold til loven.

Vi gir opplæring om inkludering og mangfold

Alle ansatte får opplæring om inkludering og mangfold med spesielt fokus på ubevisste fordommer samt om hvordan man lærer seg å redusere effekten av dem og hva man skal se opp for. Baxter oppmuntrer også alle ansatte til å tenke gjennom sine egne fordommer ved å snakke om dem. Det kan dreie seg om spesifikke forslag eller tiltak for å dempe eller bli kvitt fordommer under ansettelsesintervjuer og tilbakemeldings- og utviklingssamtaler. 

Vi leder arbeidet med vårt Global Inclusion Council

Baxters Global Inclusion Council (GIC) ledes av selskapets direktør for Nord- og Sør-Amerika og består av rundt 15 erfarne ledere fra forskjellige geografiske områder, forretningsområder og funksjoner. Medlemmene arbeider for og er kunnskapsledende i spørsmål som gjelder inkludering og mangfold i hele selskapet. GIC har ansvar for spørsmål om global inkludering og mangfold og for å utvikle og gjennomføre lokale planer for inkludering. Globalt viderefører GIC arbeidet med å rekruttere flere kvinner og underrepresenterte minoriteter til ledende posisjoner samt med å fremme et inkluderende lederskap og en inkluderende kultur.

Vi støtter opplærings- og utdanningsprogrammer

Vi støtter og deltar i opplærings- og utdanningsprogrammer som fremmer inkludering og mangfold hos neste generasjons medarbeidere.

Vi støtter personalressursgrupper

Våre personalressursgrupper (Business Resource Groups – BRG) er et forum der ansatte kan utvikle sin kompetanse, skape verdifulle kontakter og støtte viktige initiativer. Gruppene støtter Baxters forretningsmål og fremmer personlig utvikling og flerkulturell forståelse samtidig som relasjonene mellom ansatte, kunder, forretningspartnere og samarbeidspartnere i samfunnet som omgir oss, styrkes. Baxter har åtte BRG-er: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals og BaxVets.