Strategi eller kultur: Og vinneren er ...

Det å gå som administrerende direktør fra et selskap til et annet gir unike perspektiver på lederskap. Du innser raskt at uansett hvor forskjellige to organisasjoner kan virke, ser det ut til at det finnes noen allmenngyldige sannheter som kan brukes i alle selskaper. Min kanskje viktigste lærdom handler om balansen mellom strategi og kultur.

En tydelig og veldefinert strategi er avgjørende for å forene medarbeiderne og drive frem resultater. Men bedriftskulturen har også en svært sterk innflytelse – kanskje til og med enda sterkere – men ikke alltid på en produktiv måte.

En vinnende bedriftskultur kan bidra til at selskapets strategi når uante høyder. Men selv den beste strategien er sårbar i en bedriftskultur som gjør motstand. Og når kultur og strategi stilles opp mot hverandre i selskapet, kan du være sikker på at kulturen vinner lett hver gang. Strategien har ikke en sjanse.

Peter Druckers uttalelse «Kultur spiser strategi til frokost» (og til lunsj og middag, vil jeg gjerne legge til!) er et sterkt bilde. Vanene, tenkemåtene og fordommene i en dypt rotfestet bedriftskultur kan stikke alle mulige kjepper i hjulene, selv for den mest dynamiske og overbevisende forretningsstrategien.

Løsningen er ikke å gå på akkord med strategien. Den er isteden å endre kulturen slik at den bedre gjenspeiler reelle, gjeldende og fremtidige forretningsforhold.

Løsningen er ikke å gå på akkord med strategien. Den er isteden å endre kulturen slik at den bedre gjenspeiler reelle, gjeldende og fremtidige forretningsforhold.

I begynnelsen av året, da jeg begynte i stillingen som administrerende direktør for Baxter, arbeidet medarbeiderne mine og jeg med å støpe om strategien og tilpasse den til en ny tidsalder. Men det var like viktig å identifisere de viktigste kulturelle verdiene som vi mener kreves for at strategien skal lykkes – raskhet, enkelhet, samarbeid og mot.

For å utvikle og endre en bedriftskultur er det ikke nok å skrible ned noen nye verdier på en flipover. Endringen må starte ovenfra ... deretter kreves det et omfattende arbeid for å innføre den på alle nivåer i selskapet. Det er den eneste måten å forsikre seg om at strategi og kultur arbeider side om side for å drive frem resultater for alle involverte, og også for å skape «den beste arbeidsplassen» for de ansatte.

 

– Joe Almeida, styreformann og administrerende direktør