Nye leverandører

Nye leverandører

Baxter jobber for et gjensidig fordelaktig samarbeid med alle våre leverandører av produkter og tjenester.

Vi streber også etter å øke mangfoldet blant våre leverandører og bidra til økonomisk stabilitet i lokalsamfunn. Hvis du har et forslag, er du velkommen til å sende det inn via leverandørportalen for leverandører her.

Vennligst ta med detaljert informasjon, og for eksempel sertifiseringer som viser at firmaet ditt er inkluderende for dine ansatte.

Vi får mange forespørsler, derfor kan vi dessverre ikke svare på direkte henvendelser eller på oppfølgingsspørsmål.

Bærekraftige innkjøp

For å skape bærekraftige innkjøpsrutiner tar vi hensyn til en rekke miljømessige og sosiale faktorer. Vi samarbeider med leverandørene for å finne muligheter til å forbedre våre miljøresultater og fremme menneskerettighetene gjennom hele leveringskjeden.

Anbudsinnbydelser og leverandøravtaler

Vi har innført bærekraft som et punkt i våre maler for anbudsinnbydelser og leverandøravtaler globalt. Det gjør det mulig å vurdere hver leverandørs evne til å hjelpe oss med å oppfylle våre bærekraftmål og drive virksomheten på en måte som er i samsvar med våre leverandørstandarder.

Leverandører bes om å oppgi følgende informasjon i en anbudsinnbydelse:

  • Bærekraftpolicy og en beskrivelse av virksomheten
  • En beskrivelse av bedriftens bærekraftinitiativer og -resultater
  • En oversikt over mottatte bærekraftrelaterte anerkjennelser
  • Informasjon om miljøovertredelser og bøter de siste tre årene
  • Informasjon om innkjøp fra forskjellige leverandører, spesielt de som er relatert til produktene og tjenestene i anbudsinnbydelsen (hvis det er aktuelt)
  • Informasjon om andre initiativer som kan hjelpe Baxter med å oppnå sine bærekraftmål

Vår standardleverandøravtale krever at USA-baserte leverandører kan bekrefte at de følger føderale og statlige lover om like muligheter. Leverandører plikter også å arbeide for å begunstige småbedrifter og bedrifter som eies av minoriteter, kvinner og andre grupper som kan bidra til mangfoldet, når de velger egne leverandører.  Se informasjonen nedenfor om mangfoldsarbeidet i leveringskjeden for å få vite mer om vårt arbeid på dette området.

Avtalen oppmuntrer også leverandørene til å finne produkter og/eller tjenester for Baxter som kan redusere selskapets miljøavtrykk. Vi oppfordrer våre leverandører til å gi oss regelmessige oppdateringer om sitt bærekraftarbeid.

Om mangfold, kvalitet og etterlevelse

Kvalitetsstandarder for leverandører

Våre kvalitetsstandarder for leverandører gir oss enhetlige rutiner for å vurdere leverandører og standardiserte verktøy for å håndtere våre forretningsrelasjoner.  Vi mener at det å ha et felles engasjement for å drive en virksomhet etter en høy etisk standard vil styrke våre forretningsrelasjoner.

Etikk- og etterlevelsesstandarder

Vi mener at det å ha et felles engasjement for å drive en virksomhet etter en høy etisk standard vil styrke våre forretningsrelasjoner.