Baxters leverandørstandarder

Baxters leverandørstandarder

For å inngå forretningssamarbeid med Baxter må leverandører og andre forretningspartnere samtykke i å følge Baxters leverandørstandarder.

Standardene beskriver hvilke policyer som skal følges, og sikrer at begge parter vet hvilke etiske retningslinjer som gjelder i samarbeidet med Baxter. Våre arbeidsgrupper for leverandørkvalitet og innkjøps- og leverandørstyring vurderer og godkjenner alle hovedleverandører før materialer, komponenter, produkter eller tjenester kjøpes inn.

Våre kvalitetsstandarder for leverandører og etikk- og regeletterlevelsesstandarder inneholder dessuten spesifikk informasjon om spørsmål knyttet til bærekraft, f.eks. tvangsarbeid og barnearbeid, ansettelsesvilkår, reduksjon av mengden avfall og energiforbruk samt etiske retningslinjer for alle leverandører.

Våre etikk- og regeletterlevelsesstandarder for Baxters leverandører kan lastes ned via Acrobat® Reader på følgende språk: