Donasjoner og støtte

Donasjoner og støtte

Vi samarbeider med organisasjoner over hele verden for å gi mennesker tilgang til den behandlingen de trenger, gjøre en innsats i lokalsamfunnet der vi driver virksomhet, og arbeide for å fostre neste generasjons innovatører som vil bidra til å utvikle fremtidens helsevesen.   

Baxter International Foundation er den delen av Baxter International Inc. som står for selskapets humanitære innsats på tre hovedområder:

Tilgang til helsetjenester

Vi ønsker å øke tilgangen til helsetjenester på de stedene der vi driver virksomhet, gjennom kapasitetsøkende bidrag i tråd med vårt oppdrag. Vi ønsker også å løfte frem og belønne helsetjenester, helsepersonell og folkehelseforskning som fører helsevesenet fremover og utvider behandlingsmulighetene for pasientene.

Samfunnsstøtte

Vårt mål er å utgjøre en reell forskjell hver dag for de som er avhengige av våre produkter, og på de stedene der vi driver virksomhet.

 

Vi ønsker å støtte initiativer i lokalsamfunn som utgjør en reell forskjell for underbetjente grupper på de stedene der vi driver virksomhet.

Vi fremmer innovasjon

Vi arbeider for å fostre neste generasjons forskere og innovatører som vil bidra til å utvikle fremtidens behandlingsteknologier. Vi bidrar på en konkret måte ved å finansiere utdanning innen teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk, oppmuntre våre ansatte til å fungere som mentorer på de stedene over hele verden der vi driver virksomhet, og ved å skape forskjellige utdanningsmuligheter innen naturvitenskap.

Slik søker du om støtte fra Baxter International Foundation

Vi ønsker å øke tilgangen til helsetjenester og oppfylle udekkede samfunnsbehov og behov for naturvitenskapelig utdanning.  I 2018 starter perioden for å søke om støtte 26. juli og avsluttes 20. september kl. 23.59 CST (Central Standard Time).

 Les mer om hvordan du søker om støtte

Støtte til helseorganisasjoner i USA

Baxters Contributions Management Program gir støtte til helseorganisasjoner i USA (HCO) som bedrer utøvelsen av og tilgangen til behandling for pasienter, og øker forståelsen for, og kunnskapen om, forskjellige behandlings- og sykdomsstadier.

Støtte til organisasjonene sendes den siste tirsdagen hver måned, og gjennomgås den andre tirsdagen måneden etter. Vi er særlig interesserte i å støtte utdannings- og velferdsprogrammer for pasienter/samfunnet der vi driver virksomhet.

Baxter gir ikke støtte til gallaarrangementer, golfturneringer eller andre lignende aktiviteter for å samle inn penger.

 Nettbasert søknad