HMS og bærekraft

HMS og bærekraft

Redusere miljøavtrykket gjennom økt effektivitet og bedre ressursbevarende tiltak

Baxters avdeling for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bærekraft leder og koordinerer programmer og initiativer på globalt plan for å utvikle selskapets visjon for HMS og bærekraft: «Å bli en langsiktig bærekraftig virksomhet som gir merverdi til alle selskapets interessenter gjennom et ambisiøst miljø- og arbeidsmiljøarbeid og ved å være en skadefri arbeidsplass.» Selskapets policy for HMS og bærekraft beskriver det ansvaret vi har for våre ansatte og interessenter samt for miljøet.

Grunnlaget for Baxters program for HMS og bærekraft er våre globale krav til HMS og bærekraft som definerer det minstenivået som alle anlegg må oppfylle og opprettholde. Baxter bruker en systematisk styreform for arbeidet som tar utgangspunkt i selskapets globale krav til HMS og bærekraft. Vi bruker også systematisk ISO 14001 for miljøspørsmål og ISO 45001 for å håndtere risikoer og farer for de ansatte. Rutinene for HMS og bærekraft kontrollerer at selskapets anlegg har et program for HMS og bærekraft som oppfyller alle krav – både lovfestede krav og Baxters egne krav og mål for HMS og bærekraft. Godkjente undersøkelser i henhold til ISO 14001 og ISO 45001 på et anlegg er et bevis på at rutinene for spørsmål knyttet til HMS og bærekraft oppfyller kravene i gjeldende lovgivning og følger selskapets retningslinjer.

Baxter arbeider aktivt med bærekraftspørsmål i forbindelse med selskapets produksjon på globalt plan. Vi har som mål å bruke energi, vann og råvarer på en effektiv måte og å redusere mengden avfall og utslipp av drivhusgasser. Det bedrer selskapets miljøresultat samtidig som vi sparer penger og bedrer selskapets omdømme.

En stor andel av Baxters miljøavtrykk stammer fra produktene vi utvikler, produserer og selger over hele verden. For oss er det en hovedprioritering å redusere våre produkters miljøpåvirkning. Baxters produktbærekraftprogram arbeider for at alle i selskapet skal dele det ansvaret. Arbeidet utføres sammen med våre arbeidsgrupper på områdene forskning og utvikling, markedsføring og i leveringskjeden.