Vi støtter ofrene etter de siste orkanene og jordskjelvene i Mexico

Baxters oppdrag – å redde og opprettholde liv – innebærer også at vi hjelper til i krisesituasjoner.

Vi tilbyr vår hjelp til alle som ble rammet av de siste orkanene i Puerto Rico, Karibia og USA og jordskjelvene i Mexico. Mens vi venter på mer informasjon om omfanget av ødeleggelsene etter orkanen Maria i Puerto Rico og Karibia og ser alle anstrengelsene som gjøres for å bygge opp samfunnet etter jordskjelvet i Mexico City, går våre tanker til alle som er rammet. Etter de siste orkanvarslene iverksatte vi vår beredskapsplan. Den dekker alle tiltak vi iverksetter før en orkan slår til, mens den herjer, og etter at den har passert. Sikkerheten for våre ansatte, familier og andre innbyggere på de stedene der vi driver virksomhet, er avgjørende, og vi fokuserer på at pasienter skal ha fortsatt tilgang til den behandlingen de trenger.

Vi vil spesielt takke utrykningspersonellet som var på plass for å ta hånd om de enorme skadene etter naturkatastrofene, og våre ansatte som arbeider for å hjelpe pasientene i denne vanskelige tiden.

Baxter International Foundation har gitt donasjoner til våre samarbeidspartnere for humanitært arbeid – Røde Kors i USA, Americares og Direct Relief – for å møte behovene for hjelp. Stiftelsen legger også til samme sum som medarbeiderne donerer til krisehjelp.

For å kunne være først på stedet og oppfylle eksisterende behov i underbetjente områder samarbeider Baxter også med f.eks. Americares og Direct Relief for å utplassere produkter beregnet på krisehjelp i forebyggende øyemed.

Les mer om Baxters engasjement på områdeneproduktdonasjon og foretaksansvar.