Støtte til trengende etter orkanen Harvey

Baxters oppdrag – å redde og opprettholde liv – innebærer også at vi hjelper til i krisesituasjoner.

Vi stiller opp for innbyggerne sørøst i Texas og områdene rundt som ble hardest rammet av orkanen Harvey, og gir en varig støtte.

Vi har støttet våre ansatte i felten som har arbeidet døgnet rundt med å levere livreddende og livsoppholdende produkter til lokale sykehus og nyreklinikker. Vi vil rette en spesiell takk til alt det engasjerte helsepersonellet som tar hånd om alvorlig kronisk syke pasienter som befinner seg midt i katastrofen, og alle andre som arbeider utrettelig for å hjelpe de som er rammet.

Baxter International Foundation har gitt donasjoner til våre samarbeidspartnere for humanitært arbeid – Røde Kors i USA, Americares og Direct Relief – for å møte behovene for hjelp. Stiftelsen legger også til samme sum som medarbeiderne donerer til krisehjelp.

For å kunne være først på stedet og oppfylle eksisterende behov i underbetjente områder samarbeider Baxter også med f.eks. Americares og Direct Relief for å utplassere produkter beregnet på krisehjelp i forebyggende øyemed.

Les mer om Baxters engasjement på områdene produktdonasjon og foretaksansvar.