Njursjukvård

Njursjukvård

Kronisk njursjukdom (CKD) – en ständigt pågående, personlig, resa. Under hela den resan kan Baxters produkter och terapialternativ ge dig en behandling som passar din vardag.

Livet ändras plötsligt i grunden när du får veta att du har en kronisk njursjukdom som måste behandlas. Att börja i dialys eller att genomgå en njurtransplantation påverkar ditt liv på många sätt. Du behöver lära dig mer om sjukdomen och delta i besluten om vilken behandling som du föredrar.

Kanske blir det lite lättare att acceptera förändringen när du förstår vilka behandlingsalternativ du har och hur du som njursjuk kan påverka ditt liv. Kom ihåg att du inte är ensam i din valsituation och att du får stöd hela vägen från din njurklinik. Vi förstår också att du vill kunna leva ett så bra liv som möjligt, med arbete och fritid, och njuta av livet på ditt sätt. Därför vill vi ge dig och din vårdgivare flera olika behandlingsalternativ så att du får bästa möjliga vård, samtidigt som behandlingen kan anpassas för att underlätta för dig och din familj.


Det finns två typer av peritonealdialys som båda utförs i hemmet.

  • CAPD (kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys) sker kontinuerligt över hela dygnet. Byte av dialyslösning görs manuellt 3-5 gånger/dag med 1,5-2,5 liter vätska vid varje tillfälle. Dialysen sker mellan varje påsbyte. Under den tiden kan patienten röra sig fritt.
  • APD (automatisk peritonealdialys) där patienten är uppkopplad till en maskin och får dialys under natten.

Dialyslösning innehåller glukos eller något annat osmotiskt verkande ämne som renar blodet från avfallsprodukter och drar till sig den överskottsvätska som normalt kommer ut via urinen. Överskottsvätskan i blodbanan förs genom osmos via de fina blodkärlen i bukhinnan över till dialyslösningen som på så sätt reglerar kroppens vätskebalans. Hur mycket vätska som dras från blodbanan beror på vilken dialyslösning man använder, hur länge dialyslösningen är kvar i bukhålan och hur genomsläpplig patientens bukhinna är. PD är en mild och effektiv form av dialys.

För att få tillgång till bukhinnan opereras en mjuk plastslang in under narkos eller lokalbedövning. Endast en liten del av katetern syns på utsidan av buken och den kan lätt döljas under kläder. Vid varje dialysbehandling kopplas katetern sedan ihop med ett aggregat till påsarna med peritonealdialysvätska.

Baxters innovativa behandlingsalternativ har stöttat patienter som behöver njursjukvård i mer än 60 år. Vi har lång erfarenhet av dialys i hemmet och dialys på klinik och vi fortsätter utvecklingsarbetet med nya behandlingsmöjligheter. Vårt mål är att ge dig bästa möjliga resultat med enklast möjliga vårdlösningar.

Healthcare professional and patients discussing treatments

Webbaserad IT-tjänst för fjärrkontakt

Vårt system för fjärrkontakt med patienten, SHARESOURCE, är en innovativ och säker webbaserad IT-tjänst för tvåvägskontakt mellan patienten i hemmet och vårdpersonalen på en njurklinik. Efter avslutad behandling skickas behandlingsresultaten till Sharesource plattformen. Behörig vårpersonal kan därefter avläsa ordinationshistorik och vid behov uppdatera din dialysordination utan att du behöver ta dig till dialyskliniken. Den kontinuerliga tillgången till behandlingsinformation gör att de snabbt och effektivt kan följa upp med dig om det skulle behövas. HOMECHOICE CLARIA APD-system är utrustat med SHARESOURCE.

Patient med Homechoice Claria

For nye pasienter kan det være vanskelig å forestille seg hvordan livet med PD kommer til å fungere. Her finnes to korte introduksjonsfilmer som kan være til hjelp. Klikk her for å se en film om Automatisert peritonealdialyse, APD, hvor dialysen utføres med hjelp av en maskin på natten.
Klikk her for å se en film som viser hvordan dialysen utføres med hjelp av manuelle poseskift, CAPD
 

Vi utvecklar den globala njursjukvården

Tillgång

Vi arbetar för att hitta lösningar som banar väg för en högkvalitativ vård på alla områden, från kronisk njursjukdom i tidigt stadium till kronisk njursvikt, dialys och transplantation.

Kvalitet

Vi driver utvecklingen framåt så att din vårdgivare kan erbjuda bästa möjliga vård, både vid dialys i hemmet och på en dialysklinik.

Enklare vård

Vi tar fram nya innovationer som förenklar din patientbehandling och ger fler möjligheter för dialys.