VialMate Ready-to-Mix

VialMate Ready-to-Mix

VIALMATE-READY-TO-MIX lukket system gjør arbeidet med klargjøring av antibiotika sikrere og lettere.

VIALMATE READY-TO-MIX er et antibiotikasett klargjort for infusjon. Med ett enkelt håndgrep aktiveres overføringsadapteren slik at legemidlet i ampullen blandes med infusjonsoppløsningen. Det går raskt og kan gjøres pasientnært, ettersom VIALMATE READY-TO-MIX er ett lukket system.

Vial-Mate-Ready-to-Mix production

G SIKKERHET
VialMate Ready-to-Mix er ett lukket og kanalbeskyttet system som minimerer risikoen for kontaminering og stikkskader. Få manuelle momenter i klargjøringen av antibiotikainfusjoner reduserer risikoen for feil og forevekslinger1.

ENKEL ADMINISTRERING
Aktivering og blanding av Vialmate Ready-to-Mix gjøres med et enkelt håndgrep. Alt er allerede koblet sammen og klargjort, noe som forenkler arbeidet for sykepleiere. Ett års holdbarhet i romtemperatur forenkler lagerholdet og minimerer risikoen for kassasjoner2.

small_tile_vialmate4_NO

DETTE ER VIALMATE READY-TO-MIX
I vår klargjøringsenhet i Lund fremstilles ferdige sett med antibiotika for intravenøs infusjon. Produksjonen skjer i nye lokaler med høyeste renhetsgrad (isolator klasse A), og den oppfyller alle GMP-krav. Dette gir forutsetninger for en svært lang holdbarhet - ett år i romtemperatur2.

Hvert sett med Vialmate Ready-to-Mix består av en ampulle med antibiotika som er koblet sammen med en infusjonsvæske Natriumklorid Baxter Viaflo via en VialMate 
overføringsadapter3. Før tilkoblingen skjer i isolator, klargjøres hver ampulle gjennom rengjøring for eventuell kontaminering av antibiotika.

De ferdigkoblede legemidlene pakkes individuelt i blisterpakninger med transparent forside og leveres i kartonger med 10 sett.

 

Instruksjoner bruk av VialMateReady-to-Mix

Instruksjonsvideo bruk av VialMate Ready-to-Mix

 

Informasjon til forskrivere

Preparatomtale for Natriumklorid Baxter Viaflo. For reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser se legemiddelsok.no