Samarbeidet som driver helsevesenet fremover

Det finnes ikke noe annet område som berører andre menneskers liv like direkte og umiddelbart som helse. Og når utfordringene på vårt område vokser – i form av bl.a. endrede demografiske forhold og prispress – må vi kunne endre våre rutiner og modeller for å skape enda større verdi for pasienter og leger.

Baxter og Mayoklinikken i Minnesota kunngjorde nylig at de innleder et forskningssamarbeid for å utvikle banebrytende teknologier. Det første målet er å ta for seg udekkede pasientbehov innen behandlingen av nyresykdommer. Men det er bare begynnelsen. For Baxter er dette en helt ny form for samarbeidsavtale.

I våre dager er det ikke akkurat noe nytt å fremheve fordelene ved samarbeid. Selskaper i nesten alle bransjer arbeider aktivt for at de ansatte skal samarbeide, og oppmuntrer ofte også til eksternt samarbeid under kontrollerte former for å stimulere kreativiteten. Derimot kan mange nøle når de presenteres for større, mer ambisiøse samarbeidsprosjekter under friere former mellom forskjellige institusjoner. Potensielle hindringer som økonomiske uklarheter, distribusjonsrettigheter eller rett og slett vanlig byråkrati kan virke avskrekkende.

Men det er ingen andre oppdrag som føles mer livsviktige (bokstavelig talt) enn å finne avgjørende og nyskapende løsninger for helsevesenet. Organisasjoner som virkelig vil utgjøre en forskjell, må være forberedte på å omgå eller rive ned innbilte barrierer og isteden dra nytte av flere avgjørende fordeler:

ØKT STYRKE: Organisasjoner som er velegnet for samarbeid, kompletterer hverandre med forskjellige sterke sider og kan oppnå resultater som det hadde vært vanskelig å oppnå på egen hånd. I dette tilfellet bidrar Mayoklinikken med sin uovertrufne kliniske kapasitet og utdannings- og forskningskapasitet, mens Baxter stiller sin egen forskning og utvikling i verdensklasse og selskapets kunnskap innen produksjon og salg til rådighet.

ØKT RASKHET: Større kapasitet og bredere kompetanse betyr mer samlet kunnskap som sammen kan fremskynde innovasjoner. Hvert minutt teller når det er snakk om å redde og opprettholde liv.

ØKT TILGJENGELIGHET: Dette er målet vi alle arbeider mot – at de som trenger det mest, skal få tilgang til innovasjoner som kan endre menneskers liv. Det er større muligheter for å utgjøre en forskjell hvis flere organisasjoner samarbeider for å sikre at nye behandlingsløsninger kan nå så mange mennesker som mulig.

Vår avtale med Mayoklinikken lover mye for fremtiden, og dette er bare ett av Baxters mange forskningsinitiativer. Når det gjelder å utvikle helsetjenestene i vår komplekse og konkurranseutsatte verden, er innsatsen for høy til å begrense seg til å prøve å endre noe på egen hånd. Vi må være åpne for å ta imot muligheter i og utenfor den vanlige virksomheten for å kunne ta utviklingen et skritt lenger.

 

– Joe Almeida, styreformann og administrerende direktør