Hvordan øker du dine karrieremuligheter? Lytt til din administrerende direktør – viljestyrke og pågangsmot er svaret

For noen uker siden traff jeg ansatte i Baxters program for utvikling gjennom arbeidsrotasjon. Deltakerne er nyutdannede med høyt potensial som får prøve seg på forskjellige roller innen sine respektive områder – FoU, økonomi, salg m.m. – for å utvikle sin kompetanse og sine lederegenskaper. Det handler med andre ord om talentene som skal forme Baxters fremtid.

Det å treffe unge, dynamiske medarbeidere fører meg tilbake til da jeg selv var en ivrig nyansatt som forsøkte å bane meg vei inn i yrkeslivet. Mine mest brennende spørsmål til erfarne ledere da er de samme som jeg hører nå: Hva er det som driver deg? Hvordan kom du deg fra punkt A til punkt B? Hva er hemmeligheten bak en vellykket karriere?

Mine svar gjenspeiler, litt situasjonsavhengig, et utvalg av egenskaper som jeg mener er vesentlige for et effektivt lederskap. Det kan handle om en strategisk tenkemåte, å hilse mangfold velkommen, tilpasningsevne og sans for humor.

Men i det siste har jeg innsett at det er en egenskap som jeg mener er viktigere enn alle andre. Den kan kalles utholdenhet, iherdighet, besluttsomhet, pågangsmot eller viljestyrke. Det er en vilje til å oppnå enestående resultater selv om – eller spesielt – når du møter motstand på veien.

Det handler ikke om å gå mot strømmen og gjøre opprør. Det handler om hvordan du håndterer hindringer, slik at du oppnår resultater som er i tråd med selskapets oppdrag og verdier.

Uansett hvor du arbeider, håper jeg du er omgitt av en struktur og en kultur som gjør det mulig å arbeide effektivt og oppnå resultater hver dag. Men det er også aha-opplevelser der inspirasjon eller hardt arbeid fører til ny innsikt. Du ser en løsning som kan forbedre resultatet, eller aner en mulighet du ikke må gå glipp av. Hvordan tar du vare på de øyeblikkene? Hvordan håndterer du motstand? Viser du at du kan stå for det du er overbevist om? Dette er øyeblikk som kan endre karrieren.

Baxters oppdrag er å redde og opprettholde liv De ansatte i hele selskapet tror på oppdraget vårt ... og de virkelig enestående medarbeiderne er de som streber etter å gjøre en enda større forskjell hver dag. De er fast bestemt på å se på hindringer som muligheter. Deres vilje driver oss fremover, og de drives også fremover av den.

Det er mange måter å gjøre karriere på. Men for meg er det din utholdenhet, altså viljen til å nå lenger enn det som forventes, som viser ditt virkelige potensial.

– Joe Almeida, styreformann og administrerende direktør

Les mer om mulighetene for en karriere som kan endre liv, og vårt engasjement for personlig og profesjonell utvikling.